Back

ⓘ ተስፋዬ ገብረአብ. ተስፈዬ ገብረአብ የበርካታ መፅሀፍት ደራሲ ነው።ሆኖም ግን ከብዙሀኑ የአማርኛ አንባቢ ጋር በስፋት ያስተዋወቀው ማስታወሻዎቹ ናቸው፤ እነሱም የጋዜጠኛው፣ የደራሲው እና የስደተኛው ማስታወሻ የተሰኙ ትረካዎቹ ናቸው። ያልተመለሰው ባቡር እና ..
                                     

ⓘ ተስፋዬ ገብረአብ

ተስፈዬ ገብረአብ የበርካታ መፅሀፍት ደራሲ ነው።ሆኖም ግን ከብዙሀኑ የአማርኛ አንባቢ ጋር በስፋት ያስተዋወቀው ማስታወሻዎቹ ናቸው፤ እነሱም የጋዜጠኛው፣ የደራሲው እና የስደተኛው ማስታወሻ የተሰኙ ትረካዎቹ ናቸው።

ያልተመለሰው ባቡር እና የቢሾፍቱ ቆሪጦች

እነዚህ ሁለት መፅሃፍትን እራሱ ተስፋዬ ገብረአብ፣ ችሎታዬን ያገየሁባቸው የሚላቸው ስራዎቹ ናቸው። ምንም እንኳ በአንዳንድ ሃያሲያን ለመተቸት ቢበቃም።

የቡርቃ ዝምታ

የቡርቃ ዝምታ በ1992 ዓም የታተመ መፅሀፍ ነው። መፅሀፉን ብዙዎች ጠብ አጫሪ ነው ብለው ቢተቹትም በቅን ልቦና ከተነበበ ግን አስተማሪና ታላቅ እውቀት አስጨባጭ እነደሆነ ይነገርለታል።

ማስታወሻዎች

ማስታወሻ በሚል ርዐስ ያሳተማቸው 3 መፅሀፍት ሲሆኑ፤ እነሱም የጋዜጠኛው ማስታወሻ 2000 ፣ የደራሲው ማስታወሻ 2000 እና የስደተኛው ማስታወሻ 2006 ናቸው። በነዚህ 3 መፅሀፍት የተበታተኑ ፅሁፎችና መረጃዎችን አንድ ወጥ በሆነ የጋራ ጉዳይ ዙሪያ ማስተሳሰር ችሏል። ፅሁፊቹ አብዛኛው ትኩረታቸው በጊዜው ፓለቲካ ቢሆንም ፣ የፃፈበት ስነፅሁፋዊ ክህሎት ግን ከተለመዱት ፓለቲካዊ ፅሁፎች አብዝቶ የተለየ ነው። በመንግስት ስልጣን ላይ ስላሳለፈው ህይወትም ያወጋናል። ከስራም አልፎ በማህበራዊ ጉዳዮችና በልጅነት የደብረዘይት አስተዳደጉ ዙሪያም ሰፋ ያሉ ወጎች ታጭቀዋል። ከዛም አልፎ ከመንግስት ሀላፊዎች በደረሰበት ጫና ሀገሩን ለመልቀቅ በተገደደበት ሁኔታ ላይ ሳለ ፤ከኬንያ አስከ ደቡብ አፍሪካ ከዛም አሜርካ እና በተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች ስላሳለፈው የስደተኝነት ህይወት ቀልብን በሚስብ መልኩ ፅፏል።

ያሳተማቸው መፅሃፍት

  • ያልተመለሰው ባቡር
  • የቡርቃ ዝምታ
  • ☞ የደራሲው ማሰታወሻ
  • ☞ ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ3 ቅፆች በጋራ
  • ☞ የስደተኛው ማስታወሻ
  • ☞ የጋዜጠኛው ማስታወሻ
  • ☞ እፍታ 5 ቅፆች በጋራ
  • የቢሾፍቱ ቆሪጦች
                                     
  • የኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋች ተስፋዬ ገሠሠ የኢትዮጵያ ጸሓፊ ተስፋዬ ሳህሉ የኢትዮጵያ ተዋንያን ተስፋዬ ሲማ የኢትዮጵያ ተዋንያን ተስፋዬ ድንካ የኢትዮጵያ ካቢኔ አባል ተስፋዬ አበበ የኢትዮጵያ ጸሓፊ ተስፋዬ ገብረአብ የኢትዮጵያ ጸሓፊ