Back

ⓘ የተፈጥሮ ጭማሪ በሰው ልጅ ጥናት በኩል ከአንድ አገር ጥሬ ልደት መጠን ቁጥር የዚያው አገር ጥሬ ዕረፍት መጠን ሲቀነስ የሚገኘው የሕዝቡ ጭማሪ መጠን ነው። ይህ መጠን ግን የተፈጥሮ በመባሉ የሰው ልጅ ፍልሰቶች ቸል ይላል። የጥሬ ዕረፍት መጠን ከጥሬ ልደት ..
የተፈጥሮ ጭማሪ
                                     

ⓘ የተፈጥሮ ጭማሪ

የተፈጥሮ ጭማሪ በሰው ልጅ ጥናት በኩል ከአንድ አገር ጥሬ ልደት መጠን ቁጥር የዚያው አገር ጥሬ ዕረፍት መጠን ሲቀነስ የሚገኘው የሕዝቡ ጭማሪ መጠን ነው። ይህ መጠን ግን "የተፈጥሮ" በመባሉ የሰው ልጅ ፍልሰቶች ቸል ይላል።

የጥሬ ዕረፍት መጠን ከጥሬ ልደት መጠን ይልቅ ሲበዛ፣ ጭማሪ ሳይሆን የተፈጥሮ ቅነሳ አለ። አሁን በተለይ በምሥራቅ አውሮጳና በጃፓን ውስጥ ብዙ ልደቶች ስለሌሉ የተፈጥሮ ቅነሳ አለ፤ የሕዝብ ቁጥር በየዓመቱ ይቀነሳል። ሆኖም በአንዳንድ አገር የፍልሰቱ መጠን ከፍ ያለ በመሆኑ ብዙ ሰዎች ወደዚያው አገር በመግባት ከመውጣት በላይ፣ በጠቅላላ የኗሪዎቹ ቁጥር በየዓመቱ ይጨመራል። ከሁሉ ይልቅ የሆነው ቅነሳ ግን በሃይቲ ነው። በሃይቲ የልደት መጠን እጅግ ከፍተኛ ቢሆንም፣ የዕረፍት መጠን ግን ከዚያ እንኳን ይበዛል፤ ስለዚህ በጠቅላላ ቅነሳ አለ።

በአፍሪቃ ግን ከእረፍቶቹ ይልቅ ብዙ ልደቶች ስላሉ የተፈጥሮ ጭማሪ አለ፤ የሕዝቡም ቁጥር እየበዛ ነው። ከአገራት ከሁሉ ከፍተኛ የሆነው የጭማሪ መጠን ለኒጄር ነው።