Back

ⓘ ኤሌክትሪክ ዑደት. የ ኤሌክትሪክ ዑደት ማለቱ የኤሌክትሪክ አባላት እርስ በርስ ግንኙነት ነው። የኤሌክትሪክ አባላት ኤሌክትሪክ ተቃዋሚን፣ ኤሌክትሪክ ቃቤን፣ ኤሌክትሪክ አቃቤን፣ ቮልቴጅ ምንጭን፣ ኤሌክትሪክ ጅረት ምንጭን ማብሪያ ማጥፊያንና ሽቦን ይጠቀልላ ..




ኤሌክትሪክ ዑደት
                                     

ⓘ ኤሌክትሪክ ዑደት

የ ኤሌክትሪክ ዑደት ማለቱ የኤሌክትሪክ አባላት እርስ በርስ ግንኙነት ነው። የኤሌክትሪክ አባላት ኤሌክትሪክ ተቃዋሚን፣ ኤሌክትሪክ ቃቤን፣ ኤሌክትሪክ አቃቤን፣ ቮልቴጅ ምንጭን፣ ኤሌክትሪክ ጅረት ምንጭን ማብሪያ ማጥፊያንና ሽቦን ይጠቀልላል። በኤሌክትሪክ መረብና በኤሌክትሪክ ዑደት ያለው ልዩነት የኤሌክትሪክ ዑደት ሽቦወች የተዘጋ መንገድ ሲሰሩ የኤሌክትሪክ መረብ ግን ክፍት ሊሆን ይችላል። በሌላ አነጋገር በኤሌክትሪክ ዑደት ውስጥ የሚፈጠር የኤሌክትሪክ ጅረት ክብ ሰርቶ ይመላለሳል እንጂ ወጥቶ የሚጠፋበት ክፍተት አያገኝም።

ከቮልቴጅ ወይንም ጅረት ምንጮች፣ ከጉልት የኤሌክትሪክ አባላት ፓሲቭ ኤለመንትስ - ምሳሌ ተቃዋሚ፣ አቃቤና ቃቤ፣ ከቀጥተኛ የተበተኑ አባላት የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ሽቦ የተሰሩ ማናቸውም የኤሌክትሪክ መረቦች በአልጀብራና ሽግግር ላፕላስ ሽግግር፣ ፎሪየር ሽግግር ወዘት. መንገዶች በሙሉ ተተንትነው በቀጥተኛ ጅረት ዲሬክት ከረንት፣ በአመንቺ ጅረት ኦልተርኔቲንግ ከረንትናቅጽበታዊ ባህርይ የሚያሳዩትን ጸባይ ማስላት ይቻላል።

ተነሳሽ የኤሌክትሪክ አባላትን አክቲቭ ኢለመንትስ ያቀፉ የኤሌክትሪክ ዑደቶች ባንጻሩ ኤሌክትሮኒክ ዑደት ሲሰኙ፣ ትንታኔያቸው ጉልት የኤሌክትሪክ አባላት ፓሲቭ ኮምፖኔንትስን ብቻ ከያዘ መረብ ይወሳሰባል። ለዚህ ምክንያቱ ቀጥተኛ ሊኒያር ስላልሆኑና በቀላሉ የአልጀብራና የሽግግር መንገዶችን በኒህ ላይ መተግብር ስለማይቻል ነው።

                                     

1. የዑደት ትልም መንገድ ኤሌክትሪካል ዲዛይን

ማናቸውንም የኤሌክትሪክ ዑደት ትልም አናሎግ ኤሌክትሮኒክስም ሆነ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክስ ለማቀነባበር የኤሌክትሪክ ኢንጂነሩ በያንዳንዷ የዑደቱ ነጥብ ላይ ሊኖር የሚችለውን የቮልቴጅ እና ጅረት መጠን በግልጽ ሊተነብይ ይገባል። በአንድ ዑደት ውስጥ ገቢውም ሆነው ወጭው የኤሌክትሪክ ድግግሞሽ የማይቀየር ከሆነ ያ የዑደት ሥርዓት ቀጥተኛ ዑደት ሊኒያር ሰርኪዩትይባላል። እኒህ ወገን ዑደቶች የአቅጣጫ ቁጥርን በመጠቀም በእጅ ስሌት ሊሰሉና ሊተነተኑ ይችላሉ። ሌሎች ዑደቶች ጠባያቸውን በተመጣጣኝ ቀጥተኛ ዑደት በመተካት ወይንም ለዚህ ተግባር ተብሎ በተሰራ ሶፍትዌር፣ በኮምፒውተር ብቻ ሊተነተኑ ይገባል። ለዚህ ተግባር ተብለው ከተሰሩ ሶፍትዌሮች HSPICE ተጠቃሽነት ሲኖረው፣ ለትንተና ከተፈጠሩ የኤሌክትሪክ ሶፍትዌር ቋንቋወች VHDL-AMS እና verilog-AMS በኤሌክትሪካል እና ኤሌክትሮኒክ ኢንጂኔሮች ዘንድ ታዋቂነት ካገኙ ወገኖች ናቸው።

                                     

2. የኤሌክትሪክ ህጎች

ለማናቸውም የኤሌክትሪክ መረቦች የሚሰሩ ጥቂት ናቸው የማይባሉ ህጎች በየዘመኑ ተገኝተዋል። ለምሳሌ ያልን እንደሆን፡

 • የኖርተን እርጉጥ ማናቸውም የጅረትና ቮልቴጅ ምንጮችና የኤሌክትሪክ ተቃዋሚወች መረብ በአንድ የጅረት ምንጭና ለርሱ ትይዩ በተያያዘ አንድ ተቃዋሚ ሊተኩ ይችላሉ።
 • የኪርኮፍ ቮልቴጅ ህግ: አንድ ዙሮሽ ላይ ያለን አቅጣጫዊ የእምቅ አቅም ልዩነት ቮልቴጅ ብንደምር የምናገኘው ውጤት ዜሮ ነው።
 • የቴቭኒን እርጉጥ: ማናቸውም የጅረትና ቮልቴጅ ምንጮሽና የኤሌክትሪክ ተቃዋሚወች መረብ በአንድ የቮልቴጅ ምንጭና ለርሱ በተቀጠለ አንድ ተቃዋሚ ለተኩ ይችላሉ።
 • የኦም ህግ፡ በአንድ የኤሌክትሪክ ተቃዋሚ ጫፎች መካከል ያለ የቮልቴጅ ልዩነት በተቃዋሚው ውስጥ የሚያልፈው ጅረት ሲባዛ በተቃዋሚው ዋጋ ነው።
 • የኪርኮፍ ጅረት ህግ: አንድ ጉብር ሽቦወች የሚገናኙበት ነጥብ ውስጥ የሚገቡ የኤሌክትሪክ ጅረቶች መጠን ከዚያ ጉብር ከሚወጡ ጅረቶች መጠን ጋር እኩል ነው።
                                     

3. ደግሞ ይዩ

 • የኤሌክትሪክ ፈሳሻዊ ተምሳሌት
 • ዲጂታል ዑደት ዲጂታል ሰርኪዩት
 • ቀጥተኛ ጅረት ድሬክት ከረንት
 • አመንቺ ጅረት ኦልተርኔቲንግ ከረንት
 • ሰፊ ትግበራ ያላቸው መተንተኛዎች
 • ዙሮሽ ትንታኔ ሜሽ አናላይሲስ
 • ጉብር ትንታኔ ኖድ አናላይሲስ
 • ለሊኒያር መረብ ብቻ ለመተንተን የሚረዱ
 • አነባበሮ እርግጥ
 • የቴቭኒን እርግጥ
 • የኖርተን እርግጥ
 • ድልድይ ዑደት ብሪጅ ሰርኪዩት
 • የእንቅፋት ዑደት ትንታኔሬዚስቲቭ ሰርኪዩት አናላይሲስ
 • ዳዮድ ድልድይ ዳዮድ ብሪጅ
 • ዑደት ኅልዮት ሰርኪዩት ቲየሪ
 • ዑደት ዳያግራም ሰርኪዩት ዳያግራም
 • ምድርኤሌክትሪክ ግራውንድ
 • ጭነት ሎድ
 • ተቃውሞ ኢምፔደንስ
 • አስታዋሽ እንቅፋት ሜምሪዝተር
 • ኔትሊስት
 • አር ኤል ሲ ዑደት
 • መረብ ትንታኔ ኔትወርክ አናላይሲስ
 • ኤል ሲ ዑደት
 • አር ሲ ዑደት
 • እምቅ ከፋፋይ ፖቴንሻል ዲቫይደር
 • ፊለተር
 • አነባብሮ እርጉጥ ሱፐር ፖዚሽን ቴረም
 • SPICE
 • የኤሌክትሮኒክ ቶፖሎጂ
 • ተቀጣይና ትይዩ ዑደት ሲሪየስና ፓራላል ሰርኪዩት